Sporteltocht langs het Schelde Rivierenland op zijn best

Geschreven door op 09-03-2016

Sporteltocht langs het Schelde Rivierenland op zijn best

Woensdag ll. gaat het nog eens richting het prachtige Schelde Rivierenland. Kwik Bornem organiseert het er immers haar Sporteltocht.  Vanuit de Kloosterheide tekende wandelvereniging “ Kunnen Wandelen is Kunst “ een drielussentocht uit.

Lus 8 km: Doregem

We verlaten zaal Kloosterheid via de achterzijde. Eerste maal naar links, enkele doorsteken brengen ons tussen de bebouwing naar de Bartelhoeve met zijn kinderboerderij. De gemeentelijke kinderboerderij “Bartelhoeve” ,die in 1974 officieel werd geopend voor het publiek, is gegroeid uit een bestaand landbouwbedrijf dat nu nog altijd wordt voorgezet. De Bartelhoeve is vandaag de dag nog een rendabel melkveebedrijf, een boerderij in de echte betekenis van het woord. Landelijke wegen blijken ons volgend hoofddoel te gaan worden, stappen er voorbij het fort van Bornem. Her fort maakt deel uit van de derde fortengordel rond Antwerpen. Dit betonnen pantserfort is het enige waarvan het tracé als een onregelmatige vierhoek gebouwd is, ook wel een “pseudo-gebastioneerd fort” genoemd. De aanvang van de bouwwerken vatte plaats in 1908. Toch was bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog het fort nog lang niet afgewerkt. Het is tijdens de belegering gespaard gebleven.

 

Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog vervulde het fort, na zijn snelle inname, vooral een logistieke taak. In de jaren’60 gaat het fort van militaire naar privéhanden. De privéeigenaars dopen het prompt om tot vissersparadijs, een functie die tot op heden nog steeds vervult. Een brokkenpad brengt ons tussen de akkers, de velden en langs tal van bunkers naar de woonwijk Doregem. Vervolgens gaat het een aardeweg op, waarbij we langs het golfterrein het gemeentelijke recreatiedomein “Breeven” bereiken. We doorkruisen het 65 ha grote groendomein. Met haar visvijvers, de klimmuur, speeltuin, Finse piste, voetbalterreinen en zwembad is het domein zowat het kloppend hart van de gemeente. Door de aanpalende woonkern volgen we een tijdlang het Guilwandelpad met de loslopende verwilderde kippen en het parkje langs de omheinde muur van de Sint-Bernardusabdij die we doorlopen naar de rust. Deze abdij gebouwd in 1603, was een klooster van Engelse Dominicanen. In 1833 vestigden zich hier de monniken van de Sint-Bernardusabdij van Hemiksem. De abdij bezit waardevolle schilderijen, een bibliotheek met meer dan 40.000 boeken, oude handschriften en Incunabel.

 

Lus 6 km Luipegem

Kloosterheide is een prachtig stukje groen dat deel uit maakt van het park rond de St-Benardusabdij. We verlaten andermaal de zaal via de achterzijde. Ditmaal naar rechts waar een smal pad ons brengt tussen een woonkern. Het is wat draaien en keren tussen de huizen op smalle doorsteekjes. De Branderheide neemt ons verder mee op sleeptouw langs verharde landelijke wegen. We bemerken in de hoogte verstoken tussen de bomen een kapel. Blijkt de kapel van Onze Lieve Vrouw onbevlekt ontvangenis te zijn. Deze gecementeerde en beschilderede kapel staat iets hoger dan het straatniveau en werd door Frans van Ranst in 1837 gebouwd als dank voor een wonderbaarlijke genezing. Deze kapel in omgeven door cypressen en omwille van haar rustige omgeving gekend als een ideale stilteplaats en is bescherm monument van 1997. Landelijke wegen worden terug ons hoofddoel en we trekken duidelijk in de richting van Luipegem. Een aardeweg neemt ons verder mee tussen de akkers en de weiden. Waarna we het moeten stellen met een lang stuk langs de baan op verharde wegen. In een haakse bocht van Luipegem in een omhaagd grasveldje staat de oudste kapel van Bornem. Algemeen neemt men aan dat Pedro Coloma, de toenmalige heer van Bornem het kapelletje van Luipegem liet bouwen tien jaar na de voltooiing van het klooster. Boven de deur staat het bouwjaar 1613 in de witte zandgevel van de spitsgevel gegrift. De kapel in toegewijd aan Onze Lieve Vrouw. Volgens de legende vond men in het putje van de bron naast de kapel een Mariabeeldje. Het beeldje van Onze Lieve Vrouw is uit linthout gesneden en alleen het bovenste gedeelte is afgewerkt. Ze staa tnabij een plek waar de laatste overgebleven Bornemse bron opborrelt. Volgens de legende is het bronwater nog nooit bevroren en wordt het gebruikt tegen koorts, oog en huidziekten. De kapel wordt ook wel in de volksmond ’t scheef kapelletje genoemd. Een aarde weg achter de bebouwing stuurt ons terug in de richting van kloosterheide. Nog even door wat bebouwing en we staan terug aan de startplaats.

  

Lus 4,4 km Mannenwiel

Ruilen het parkdomein voor wat bebouwing waarna een aardeweg ons verder stuurt langs een uniek gebied van polders en bos. Een dreef wijst ons de richting uit van hartje Bornem. Komen voorbij de kliniek van Bornem, die er kwam in 1952 na het legaat van de familie Van Roie-Simon. Door de bebouwing stappen we verder naar het mannenwiel. Het mannenwiel is een litteken van een dijk doorbraak in de 16e eeuw. Door de aanleg van het sas werd de oude Schelde bevaarbaar. In 1820 werd de vaart gegraven naar de rijkenhoek. Aan de kade was een zekere bedrijvigheid waar een einde aan kwam kort na de tweede wereldoorlog. De westkant van het wiel is in de loop der jaren steeds verder verland en gedempt. Naar het gezellige centrum met de onze Lieve Vrouwkerk en haar Romaanse crypte als eyecatcher. In de crypte ligt de Spaanse edelman Pedro Coloma begraven .Het landhuis ook het oude gemeentehuis waar nu de toeristische dienst van de streek is gevestigd is een kijkje waard. Enkele steegjes verder lopen we voorbij het monument van de heer van Bornem. Vervallen en leeggeplunderd tijdens de Geuzenoorlog werd het land van Bornem in 1587 verkocht aan de Spaanse edelman Pedro Coloma, heer van Bobadilla.,die met het Spaanse leger van Alexander Famese naar de Nederlanden kwam. Hij behoorde tot de rijke Spaanse adel . ook liet hij in Bornem en klooster bouwen waar vanaf 1658 verbannen Engelse Dominicanen woonden die daar onderwijs gaven. Pedro Coloma stierf op 27 december 1621 en werd in Bornem begraven. Waarna we andermaal een stukje kloosterdomein onder de voeten worden geschoven tot de start Meteen het einde van een prachtige wandeling door de het land van stille waters.

Tekst Ides Codde

Geniet mee van enkele sfeerbeelden :

De wandelclub

ONZE
PARTNERS

Webdesign by digicreate