Met de lachende klomp langs de Barbierbeekvallei

Geschreven door op 21-08-2016

Met de lachende klomp langs de Barbierbeekvallei

Zondag ll gaan we nog eens de richting uit van het Waasland. Kruibeke vormt er de uitvalbasis voor de Barbierbeektochten een organisatie van de Lachende Klomp Nieuwkerken–Waas. Kruibeke ontstond als een gehucht van Bazel, rond het kasteel van Altena. 

De eerste bekende vermelding is een oorkonde 1050 . De naam zou verwijzen naar de vele kruiden die rond een van de beken aldaar roeiden . Pas in de 13de eeuw werd het dorp onafhankelijk van Bazel. In 1262 behoorde Cruebeke aan de familie Van Ghendt bewoners van het kasteel .In de vroege morgen verlaten we de lagere school om onze zwerftocht aan te vatten. Het gaat aanvankelijk door een woonkern dat ons aan een dijk afzet die we een tijdje volgen, we volgen de barbierbeek wandelroute. We verkennen een prachtig stuk ‘Land van Waas’ langs kreken en typische bolle akkers die ons in de richting van Bazel uitsturen. Verlaten de dijk ,kronkelende wegen sturen ons door een woonkern naar de rust. Na de rust door een dreef stappen we naar het kasteel van Wissekerke , lopen er eventjes door het domein en verlaten het via een bruggetje. Tot 1980 was het kasteel nog bewoond door de grafelijke familie Vilian XIIIII. Sindsdien is het eigendom van de gemeente. Reeds in de 10e eeuw stond er op deze plaats een burcht die deel uitmaakte van de versterkgingsgordel aan de Schelde . Het huidige kasteel met zijn park en hangbrug stamt grotendeels uit de 15de eeuw. Deze brug is een van de oudste overgebleven smeedwerken hangbruggen in Europa en werd ontworpen in1824 door Jean-Baptiste Vifquain een ingenieur uit Brussel. De brug is sedert 1981 beschermd na een grondige restauratie terug geopend na 10 jaar gesloten geweest te zijn. Kasteel Wissekerke heeft veel beroemde bewoners gehad waaronder uiteraard de familie Vilian. Deze familie leverde 139 jaar lang de burgemeester van Bazel. Door de eeuwen heen is het kasteel grondig verbouwd en gerenoveerd. De belangrijke gebouwen werden voltooid in de 19e en 20e eeuw. Het grootste deel van het kasteel is gebouw in neogotische stijl.

Een pad brengt ons aan de dijk die we dwarsen. Een kassei weg meent ons verder mee door de Barbierbeekvallei. Een aards paradijs voor mening watervogels en ook voor alle wandelliefhebbers. Het landschap rond de Barbierbeekvallei is beschermd omwille van zijn bolle akkers. Met deze van wijze aangelegde akkers  bereikte men twee doelen. Ten eerste werden rond de akkers grachten gegraven om in het Waasland van nature slechte afwatering te verbeteren. Door bij te ploegen van de grond steeds het midden van de akker toe om te werken ,kwam de akker bol te staan zodat het water beter naar de grachten liep. Ten tweede bereikte  men bij  het graven een leemlaag en door het uitgraven leem te mengen met de toplaag van zand werd de vruchtbaarheid van de grond verhoogd. We worden in de richting van het veer gestuurd dat we echter links laten liggen. Een nieuw aangelegde dijk stuurt ons langs het overstroming gebied in de richting van Rupelmonde  de stad van Mercator. Langs de nieuwe flatgebouwen  , door wat bebouwing naar de rust. Na de rust door het centrum langs de kerk en het marktplein waar hoog op een massieve sokkel het prachtige mercatorbeeld uit 1871 staat. Iets verder lopen we langs het pompierkot en watermolen .Dit voormalige brandweerarsenaal werd in 1894 gebouwd op de plaats waar voordien de vismijn was Later deed het dienst als gemeentelijke opslagplaats , nu toeristisch infokantoor. Reeds in de 12 de eeuw stond hier een watermoelen met de getijden van de Schelde. Hij heeft het grootste binnenrad van België. In zijn soort is hij nog de enige in Europa. Nog door wat bebouwing dat ons terug aan de Scheldedijk laat uitmonden met zicht op zijn prachtige oevers.

Een smal pad brengt ons langs de achterzijde van Graventoren. De graventoren is een overblijfsel van de waterburcht uit de 12 e eeuw die werd gebouwd door de graven van Vlaanderen ter verdediging van de Schelde en de Rupel. Langs een scheepwerf en een doorsteekje brengt ons andermaal een stukje groen met het  Rupelmonde kreek wandelpad, we vertoeven geruime tijd in dit prachtig gebied dat ons in de richting van Bazel stuurt. Een kassieweg neemt ons verder mee door wat bebouwing ,dat ons afzet aan een lang pad langs een beek dat ons andermaal in bazel brengt naar de rustpost. Na de rust andermaal door de dreef  naar het kasteel domein Wissekerke al waar ons nu een prachtige lus door het kasteel domein staat te wachten. We verlaten het kasteeldomein door de wondermooie dorpskern van Bazel. Langs de St-Pieterskerk naar het gemeentelijke park door een prachtig stukje groen. Een doorsteekje brengt ons door een nieuwe verkaveling. Over een grasveld stappen we naar het knuffelpad Terug door een woonkern dat ons afzet op een fietspad langs een drukke baan dat we eventjes volgen. Landelijke wegen nemen ons verder meen ,we volgen de Waasland route. Een veldweg  brengt ons terug in de heerlijke Wase polders waar we ruime tijd in vertoeven dat ons tenslotte terug in een woonkern brengt. Een opeenvolging van smalle paden wordt nu ons ding, nog een beetje draaien en keren door de woonkern terug naar de startplaats. We kunnen terug kijken op een sublieme natuurwandeling, een klein beetje spijtig van het miezerige weer.

Verslag: Ides Codde 

De wandeltocht

ONZE
PARTNERS

Webdesign by digicreate