43ste Mars der Zuiderkempen te Aarschot (5/03/2017)

Geschreven door op 05-02-2017

43ste Mars der Zuiderkempen te Aarschot (5/03/2017)

Deze wandeling kadert in het wandelcriterium Walk-on. Dit jaar in het teken ven het kinderbrandwondencentrum “Oscare”. Er is een stand van Oscare aanwezig, 10 cent per inschrijving gaat naar dit centrum. Voor de wandelaars worden er elk uur aanwezigheidsprijzen getrokken. Omstreeks 16.00u de hoofdprijs een verblijf in de vakantiecentra van Vayamundo.

Traditioneel wordt de start gegeven in de vertrekken van het Sint-Jozefscollege gelegen aan de boorden van de Demer.De laatste Hagelandse heuvels zijn hier begroeid met dennenbossen, heide en vereenzaamde berken. Het gebied strekt zich noordelijk uit tot aan de Nete in Westerlo en oostwaarts tot aan de grens met Limburg. Het is bezaaid met kleine diverse natuurgebieden, in deze regio is onze Mars der Zuiderkempen ontstaan. De belangrijkste landschapselementen in deze regio zijn de heidegebieden. Nog talrijk aanwezig, zij het dan in versnipperde vorm. Het zijn cultuurlandschappen die ontstaan zijn in de middeleeuwen. De arme zandgronden van de Kempen waren niet geschikt voor het telen van gewassen. Schapen hoeden bleek wel een lonende bezigheid te zijn, struikheide was hun voedsel en groeide gemakkelijk op de schrale zandgronden. Rond 1830 na de Belgische onafhankelijkheid, kwam een groot gedeelte van de Zuiderkempen in bezit van de adellijke familie de Merode die het gebied gebruikte voor intensieve houtwinning. Door dit eenzijdig beheer verdwenen er veel planten en dus ook de heidegebieden. Vooral de snelgroeiende sparsoorten was een succes en gedijden goed op zandgronden. Natuurpunt en Natuur en Bos namen, via de Vlaamse landmaatschappij in 2004, 1500 hectaren bos en heide over en zijn nu de belangrijkste beheerders van de natuurgebieden in onze Zuiderkempen. Uitheemse plantensoorten worden onverbiddelijk gekapt en waar nodig inheemse aangeplant. Regelmatig worden beheerswerken uitgevoerd zodat de heide in oppervlakte weer kan toenemen.


De belangrijkste natuurgebieden hebben we in ons wandelparcours ingepast. Je hebt een keuze uit de volgende afstanden: 5-8-12-15-20-30-36 km, ook voor onze vrienden rolstoelers is er een mooi parcours voorzien. Om je keuze te vergemakkelijken volgt hieronder een korte beschrijving van de natuurgebieden die wij aandoen.
De Blakers: typisch heidecultuurlandschap in beheer door Natuurpunt. Regelmatig worden er met behulp van schaapskudden beheerswerken uitgevoerd.


De Meren: heidevennen, gelegen in de dennenbossen tussen Gijmel en Varenwinkel. Zeer geliefd bij trekvogels.
De Langdonken: het gebied is gelegen in de vallei van de Calsterloop. Ecologisch gezien één van de meest waardevolle natuurgebieden van de Zuiderkempen. Het gebied bestaat uit droge en natte gebieden. De bodem bestaat uit verschillende grondsoorten, men vindt er zowel wit zand, zandige leem als kleigrond terug. In combinatie met het zuur opborrelen grondwater geeft dit een zeer grote verscheidenheid aan fauna en flora.
Demervallei: een van de breedste valleien van Belgie. Hooilanden struwelen en elzenbossen, zeer geliefd bij weidevogels.
Achter Schoonhoven: gelegen in de Mottevallei, broekbossen, moerassen en hooilanden.

Tekst: parcoursteam wsv Langdorp & foto's: Hubert Van Aerle en Paul Van Loo.
Openbaar vervoer: station Aarschot, verder afpijling inschrijving volgen.
Meer info: fons.leys@telenet.be - 016/698651 - 0473/972434

De wandelclub

ONZE
PARTNERS

Webdesign by digicreate