Herdenkingstocht 41 jaar waterramp tussen dijk & achterland

Geschreven door op 21-07-2017

Het beloofde een super zomerse Nationale feestdag te worden. Ideaal weer voor een wandeling en dus gaat het reeds vroeg in de ochtend richting Provincie  Antwerpen.

Ruisbroek gelegen in het groenrijke Klein-Brabant wordt de uitvalsbasis. De plaatselijke wandelvereniging Wandel Mee Ruisbroek organiseert er immers haar 41ste Herdenkingstocht in de kader van een waterramp die alhier plaatsvond. Ruisbroek is sinds 1976 een deelgemeente van Puurs, in hetzelfde jaar kreeg het dorp te kampen met een zware overstroming, die op sommige plaatsen zelfs tot drie meter hoog reikte. De waterhoek een monument ter nagedachtenis van de overstroming geeft aan hoe hoog het water destijds stond.

 

Het is een beetje zoeken om een parkeerplaats te vinden daar de startplaats pal aan de kerk ligt. Na de nodige inschrijvingsformaliteiten en het bekijken van de diverse omlopen gaan we van start. De zaal uit langs de achterkant. We maken eerst een lus met controle in de startzaal. We lopen geruime tijd tussen de bebouwing dat ons de dorpskern uitbrengt en ons in de richting van het pompstation vliet stuurt. We volgen geruime tijd het jaagpad in de richting van Eiken Amber. Eiken Amber is de oude benaming van de aanlegplaats aan de eikenvlietbrug, daar waar de overgang tussen Vlaanderen en Brabant zich treffen. Brokkenpadden en enkele stukken onverhard nemen ons alras verder op sleeptouw langsheen de Schelderoute. Het is een fietsroute die haar oorsprong kent in Wetteren en de Schelde en de Rupelstreek volledig verkend. Een stukje fietspad brengt ons langs de Sint-Bernardus kapel gebouwd in 1828. Toen de kloosterkapel van de Sint-Bernarduspriorij in het buitenhof Coolhem  werd afgebroken, werd deze kapel opgetrokken. Binnen in de rondboognis pronkt dan ook het beeld van Sint-Bernardus. Oorspronkelijk stond er een beeldhouwwerk van albast, maar dat werd in 1973 gestolen.

 

Waarna we het domein Coolhem induiken. De oudste sporen van het domein gaan terug tot in de prehistorie. Enkele silexen duiden er op dat er toen reeds op zijn minst mensen zijn gepasseerd in de omgeving. Ook uit de ijzertijd zijn er zeer fragmentarische resten van handgevormde potten gevonden. In de Romeinse periode en de vroegere-middeleeuwen was de site waarschijnlijk ook bewoond. Na enkele verervingen en verkopingen kwam het domein in 1987 in handen van de gemeente puurs. Lopen door dit prachtige domein op slingerende wegen en door dreven en zijn ruime tijd onze bondgenoot. Een beton baantje langs de spoorweg brengt ons naar het volgende groen doorsteekje het coolhembos een pareltje. Langs een van de vele vlasputten uit de jaren 1885 , vermoedelijk was de put eigendom van vlas handelaar Huyge die in die jaren zijn vlas verkocht in Rijsel en het is hij die de eerste asperge planten heeft meegebracht uit Frankrijk. De put heeft vooral een ecologisch pareltje voor water, oeverplanten, vissen, vogels en amfibieën. Landelijke wegen brengen ons tussen de bebouwing Tussen de bebouwing door komen we langs het monument van de ijzergieter. De ijzergieter herinnerd aan de Ruisbroekse staalnijverheid die vroeger kenmerkend was voor de leefgemeenschap. Het is grotendeels bedoeld als eerbetoon aan de eerste en oudste Ruisbroekse nijverheid. In de gemeente Ruisbroek is het metaal verwerkende nijverheid nog steeds actief, een aantal bedrijven geven werk aan een 300 tal werknemers. Dienen het nog wat te stellen tussen de bebouwing dat ons laat uitmonden aan de startlocatie. Nemen de tijd voor een rust en het drinken van een cola. Waarna we de zaal terug verlaten langs de achterkant, lopen wat tussen de bebouwing naar een stukje groen. Door een privé domein, een slingerende drassige weg laat ons kennis maken met een natuurlijke spontane begroeiing die er wat verwildert bij ligt en ons terug in de richting van het pompstation vliet stuurt naar het jaagpad langs het zeekanaal  Brussel –Willebroek. Een tijd lang volgen we de dijk richting  een fietspad dat ons langs de het chemische bedrijf Prayon-rupel brengt. Een betonwegje brengt ons op de volgende rust in het clublokaal van de kleiduifschieters. Een betonwegje zet ons af aan een fietspad dat ons langs een spoorweg verder meeneemt, dwarsen de spoorweg waarna we het natuurgebied van Prayon in duiken. Krijgen een prachtig wandelstuk voorgeschoteld langs beekjes en over brugjes en vlonderpaden. Heerlijk genieten is het van een keurig natuuromloop.

 

Verlaten het domein een landelijke weg langs een spoorlijn neemt ons verder mee, dwarsen de spoorweg waarna landelijke wegen ons hoofddoel worden en ons tussen de bebouwing brengt naar de laatste rust in Café jonge beloften tevens het clublokaal van Wandel Mee Ruisbroek. Na het nuttigen van een cola beginnen we aan het laatste gedeelte. Door een nieuwe woonkern ,langs het restaurant zielbeek, is de knechtenwoning met paardenstal die werd ongevormd is het enige deel van het zogenaamd Ooievaarsnest het oude waterkasteel dat is overgebleven. Eventjes op een fietspad waarna we het groen terug gaan opzoeken en het natuurgebied Prayon in te duiken voor een volgende prachtige wandelstuk langs  waterplassen en visvijvers. Het gemeentelijk domein hof ter Zielebeek wordt een volgende strook groene oase. Het domein maakt deel uit van de Zielebeekvallei, een aardig wandelgebied als u het ons vraagt. Draaien en keren door het domein langs beken, plassen en kleine en grote vijvers. Verlaten het domein komen langs de Lourdesgrot en de kruisweg met 14 reliëfbeelden waarna we het natuurgebied prayon terug induiken voor een volgende bosomloop over slingerde paadjes. Verlaten het domein enkele doorsteekjes brengen ons terug tussen de bebouwing. Resten ons nog de laatste kilometer identiek hetzelfde als de eerste lus die ons terug naar de start locatie brengt. We kunnen terug blikken op een aangename wandeling en hoeven wellicht niet te vertellen dat we hier volop hebben genoten van een aardig stukje natuur.

Tekst Ides Codde

Geniet mee van enkele sfeerbeelden :

De wandelclub

ONZE
PARTNERS

Webdesign by digicreate